bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwała nr 635/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

27.11.2018

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie zamieszcza Uchwałę nr 635/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Systemów AUTOMITIVE WSTE w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
Przedmiotowa uchwała jest efektem odbywającej się w roku 2018, zaplanowanej wcześniej i przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną wizytacji, wynikającej z realizacji przepisów ustawy z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dz.U. z 2017r. poz. 2183 z poźn.zm.).
Dzięki stworzonej możliwości bezpośredniego spotkania się władz uczelni z członkami Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przeprowadzono liczne rozmowy, podczas których przekazano nam życzliwe rady i wskazówki do dalszego postępowania, mającego między innymi na celu osiąganie jeszcze lepszych efektów kształcenia, usprawnienie funkcjonowania Uczelni oraz objęcie jeszcze lepszym wsparciem studentów w procesie kształcenia.
Aktualnie WSTE w Szczecinie jest w trakcie wdrażania w życie wskazań zawartych w zamieszczonej uchwale oraz w pisemnych i ustnych wskazówek pochcodzących od członków Zespołu Oceniającego wyrazonych bezpośrednio lub w raporcie pokontrolnym.
Przed nami wiele pracy w bieżącycm roku akademickim ale jestem głęboko przekonany, że dzięki bardzo dobrej wspołpracy na linii władze Uczelni-kadra akademicka-studenci-otoczenie gospodarcze uda się nam zrealizować założenia w obszarach wymienionych w uchwale Polskiej Komisji Akredytacyjnej, o której mowa na wstępie.

Treść uchwały

Opublikował: Jakub Śledziowski
Publikacja dnia: 27.11.2018

Dokument oglądany razy: 670
« inne aktualności